Violin 1

VerklaerteNacht_Vn1

Tschaikowsky_StS_Vn1

Couperin_Vn1

Motoko Mito,  Michi Sugiura, Asuka Sezaki, Hiroka Matsumoto


Violin 2

VerklaerteNacht_Vn2

Tschaikowsky_StS_Vn2

Couperin_Vn2

Koji Mizumura, Tatsuya Shiro, Maya Nuriya, Naoko Yamanaka


Viola

VerklaerteNacht_Va1

VerklaerteNacht_Va2

Tschaikowsky_StS_Va

Couperin_Va

(1) Yayoi Hasegawa, Takashi Yanagisawa,
(2) Tazuno Watanabe, Sae Fukuda


Cello

VerklaerteNacht_Vc1

VerklaerteNacht_Vc2

Tschaikowsky_StS_Vc

Couperin_Vc]

(1) Marumo Sasaki, Mizuki Akitsu
(2) Hiroshi Miyazawa, Sachiho Otsuka


Kontrabass

VerklaerteNacht_Kb

Tschaikowsky_StS_Kb

Couperin_Basso

Seiji Nishizawa, Sakuhiko Fuse


東京文化会館小ホール 5月11日


所沢ミューズ マーキーホール 5月9日